Boetebase

In de boetebase van het Openbaar Ministerie (Het OM doet onderzoek naar strafbare feiten en beslist of een verdachte voor de rechter moet komen. Bij het OM werken officieren van justitie, advocaten generaal, procureurs-generaal en ondersteunende medewerkers) vindt u de boetebedragen voor de meest voorkomende lichtere overtredingen geldend vanaf 01-03-2024. Dit varieert van het te vroeg aanbieden van huisvuil, vissen buiten het visseizoen, tot te hard rijden.

Selecteer eerst het onderwerp waarover u informatie zoekt. Daarna kunt u met de uitvalmenu's verder zoeken naar de overtreding waarvoor u de hoogte van de boete wilt weten.

Let op! De vermelde bedragen zijn exclusief €9,- administratiekosten.

Het boetebedrag wordt:
€240

Feitcodes

W 605 b

negeren verbod ligplaats te nemen binnen binnen de in meters aangegeven breedte van het teken (verkeersteken A.5.1)

Disclaimer

De gegevens in deze database komen uit de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Mulder-gedragingen. Deze boetebedragen worden door de politie of het Openbaar Ministerie (Het OM doet onderzoek naar strafbare feiten en beslist of een verdachte voor de rechter moet komen. Bij het OM werken officieren van justitie, advocaten generaal, procureurs-generaal en ondersteunende medewerkers) in eerste instantie opgelegd. Naast het boetebedrag brengt het Centraal Justitieel Incassobureau administratiekosten in rekening.

In bijzondere gevallen gelden andere boetebedragen en/of straffen. Bijvoorbeeld als strafbare feiten die onder het strafrecht vallen, eerder zijn gepleegd. Bovendien: als een zaak voor de rechter (Onafhankelijk ambtsdrager die op grond van wettelijke bepalingen recht spreekt) komt, kan deze anders beslissen. Ook wordt de boete gehalveerd wanneer de overtreder jonger dan 16 jaar is.

Aan de gegevens uit deze database kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De database wordt jaarlijks bijgewerkt.


Zoek op feitcode

Veel lichte overtredingen hebben een feitcode. Zet de feitcode in het zoekvenster en selecteer de voertuigcategorie die van toepassing is.

Een feitcode bestaat uit één of twee hoofdletters, drie cijfers en eventueel een kleine letter. Bijvoorbeeld  S 005 a,  A 934 of VA 004